Verkuno op reis

 


___________________________________________________________________________________

                                                        

Vanaf 2015 tot en met schooljaar 2019-2020 liep het project “Verkuno op reis”. 

Dit was een reizende tentoonstelling die langs alle groepen 5/6 van de gemeente Noordenveld ging.

Op een expositiezuil, die enkele weken op de scholen bleef,  stonden werken van 24 Verkuno-kunstenaars.

Op elke school gaf een Verkuno-kunstenaar een les waarin de verschillende beeldelementen maar ook levensbeschouwelijke en meer filosofische aspecten aan de orde kwamen. Het project werd op verzoek van de scholen door Verkuno in samenwerking met Kunst & Cultuur Drenthe ontwikkeld.

Dit project kreeg vanaf 2021 een vervolg in “Verkuno aan de slag”: Alle basisscholen in Noordenveld krijgen van een Verkuno-kunstenaar een procesgerichte les waarin “Werken als een kunstenaar” centraal staat.

Oriënteren-onderzoeken-uitvoeren en evalueren staan hierbij centraal.

Zie ook website CEN (Cultuureducatie Noordenveld).