Uitnodiging

Aan :  alle werkende- en niet werkende leden en vrienden van Verkuno, suppoosten en een ieder die hand- en spandiensten verricht voor Verkuno,  bestuur en medewerkers Culturele Kring en K38

 

Beste mensen,

De werkgroep Reizen van Verkuno  organiseert op    21 september   2018  een bezoek aan  beeldengalerij   Het Depot  in Wageningen,  Villa Hinkeloord  en het arboretum bij het Depot.

Het Depot is een museaal podium voor hedendaagse beeldhouwkunst.

Info Het Depot  www.hetdepot.nl

We kunnen de reis naar Wageningen aanbieden,   dank zij een bijdrage van het bestuur van Verkuno voor €30 per persoon.

In deze prijs is inbegrepen het vervoer per bus,  koffie/thee stop en lunch.  De entree voor  Het Depot is gratis.

Als je mee wilt,  word je deelname definitief als je een bevestiging stuurt  aan   peterdevis@ziggo.nl

En voor  20 augustus a.s.   €30,00 overmaakt op  rekeningnummer NL96RABO03531.62.523 van Verkuno  o.v.v.   deelname het Depot en naam deelnemer(s)

Bij annulering kan geen restitutie van de reiskosten plaatsvinden.

De reis gaat door bij inschrijving van minimaal 25 personen.

Namens de werkgroep Ansje van de Muyzenberg, Thea Hoek

Peter de Vis  

 

Oproep tentoonstelling “Kunst en Koken”

 

Deze tentoonstelling , georganiseerd door Verkuno is van 24 april -20 mei 2019
in de galerie van het kunstencentrum K38 te Roden
Opening: vrijdag 26 april  2019.
Verkuno is de vereniging van professionele kunstenaars en vormgevers in de gemeente Noordenveld.
Wij nodigen professionele kunstenaars uit om zich aan te melden voor deelname aan deze tentoonstelling.
Wij verwachten dat het in te zenden werk is geïnspireerd op voedsel,

op voedsel-attributen en/of op voedsel-rituelen.
Aanmeldingen kunnen tot 15 september worden gedaan
Graag relevante documentatie  toesturen en/of website adres
Uit de aanmeldingen zal een keuze gemaakt worden.
Wij vragen aan de deelnemende kunstenaars een bijdrage van € 50.
Bij verkoop bedraagt de courtage 20%
Wat het koken betreft stellen wij ons voor dat er tijdens de expositie , minimaal 2x een diner georganiseerd wordt voor 30 mensen.

Hiervoor kunnen de gasten zich inschrijven.
Voor het koken hebben wij verscheidene koks op het oog.
Het diner zal plaats vinden tussen de kunst.
Tijdens het eten kunnen kunstenaars iets over hun werk vertellen.
Ook andere gasten kunnen iets doen.


Informatie over K38 : www.kunstencentrum K38.nl

 

 

Aanmelden: marietschedler@home.nl