Agenda 


 

 

 2020

 

  

Verkuno herStart.                  22 augustus        -     4 oktober

SALON                                           6  december         -   27 december    

Beroering–Tekenkunst          22   juni  -   28    juli

 

Opening vrijdag 21 juni om 20 uur met een 

 

tekenperformance.

 

Persbericht  

BEROERING- ode aan het tekenproces

 

Tekenen is misschien wel de meest toegankelijke kunstvorm die er bestaat. Er zijn weinig mensen die nog nooit een tekening hebben gemaakt. In Beroeringtonen zeven kunstenaars hun werk met speciale aandacht voor het tekenproces. Een onderdeel van de expositie is een tekenwerkplaats, waar tijdens de opening en op vrijdagen getekend wordt door de kunstenaars. Het publiek mag er ook tekensporen nalaten.
Als medium staat de tekening dichtbij de kunstenaar en als de beschouwer met zijn ogen de getekende lijnen aftast, tekent hij als het ware mee.
In Beroering ligt de nadruk op het tekenen als handeling. Het gaat dus niet alleen om het resultaat – het beeld – maar ook om hoe er getekend wordt – de werkwijze, het proces van tekenen. Met name de laatste jaren zien we hoe gevarieerd het tekenen in kunstenaarspraktijken toegepast wordt. 

Trek je een eigen spoor of volg je een spoor / afstand en dichter bijkomen /zoeken of vatkrijgen / een bedachte oplossing dient zich aan , het overkomt je tijdens het proces / het proces is belangrijk door het loslaten van het bedenken / het spoor bijster               

De verscheidenheid van tekensporen en de actieve deelname van het publiek zijn de uitgangspunten voor Beroering.Er komt in de expositie een Tekenwerkplaats:iedere vrijdag is een kunstenaar aan het tekenen in K38 en kan het publiek zelf ook zijn tekenspoor maken.
Op zondag 7 juli om 16 uur is er een Artist Talk: een forumgesprek tussen kunstenaars en publiek. O.l.v. moderator Theo van Egeraat.
De deelnemende kunstenaars nodigen ieder uit om deze Ode aan het Tekenen zelf te ervaren: 
Allie van Altena, Ans Courtier, Peter Dijk, Marleen van Engelen , Maxelant Harmsze , Faisel Saro, Wilhelmina Zoutewelle 
De Opening is op Vrijdag 21 juni om 20 uur met de tekenperformance ‘Witte Sporen op Zwart’.
En de expositie loopt van 
21 juni t/m 28 juli open wo-zo: 13 tot 17 uur in K38, Kanaalstraat 38 te Roden.

Informatie:                Peter Dijk                    0651 317479              info@peterdijk.com

 

ZIE OPEN ATELIER ROUTE PAGINA

Door op deze link te drukken kunt U door het boekje bladeren

                                                         

  https://www.flipsnack.com/  openatelierroutenoordenveld/  open-atelierroute-noordenveld-  2019.html

 

Een gedrukte folder is gratis te krijgen bij iedere locatie van de route


 

 

 

Commedia

 

dell’arte

 

 

Expositie inKunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 te Roden.

 

Verkuno nodigt u uit voor een Expositie in K38 te Roden van 02-03-2019 t/m 24-03-2019 met het thema Commedia dell’arte.

 

Het Commedia dell’arte was een theatervorm voor het volk dat van de 16etot in de  18eeeuw door de Italiaanse steden trok. Theatrale figuren vertolkten op komische wijze de actuele gebeurtenissen in een stad. Er werd volop geïmproviseerd en tussen alle bedrijven door werden er grappen en grollen verteld of uitgebeeld, waarbij de toeschouwers een denkbeeldige spiegel werd voorgehouden

 

Geïnspireerd door dit thema zijn 6 Verkuno kunstenaars aan de slag gegaan in verschillende disciplines. Wat trok hen aan, hoe verbeeldden zij de karakters, hoe vertaalden zij deze oude theatervorm naar de huidige tijd? Maskers en kleding maken van een artiest een andere persoon. Interesse in de psychologische betekenis daarvan, met name van de maskers, dagen de kunstenaars uit en zij willen op deze manier de persoonlijkheden ontrafelen. 

Of er nu dieper ingegaan wordt op de inhoud van de karakters, de muziek van die tijd, de verschillende Italiaanse steden of dat er naar de uiterlijke verschijningsvorm wordt gekeken, het blijft een spannend en theatraal gebeuren.

 

Naast de Verkuno leden zijn er een aantal kunstenaars uit het land uitgenodigd, te weten, Edith Janzen met haar bronzen fabeldieren, Hans van der Mark met mixed media, Patricia Suer met haar maskers, Ab Bout met schilderijen, Raimond Evers met een installatie en  Frans Krom met maskers en zijn know how over de Commedia.

 

De deelnemende Verkuno kunstenaars zijn: Rianne Kooijman, Wilhelmina Zoutewelle, Lonia Schölvinck, Marleen van Engelen, Loes Wouda en Annet Raben.

Beleef en ervaar zelf hoe dit theatrale gegeven de beeldende kunst kan inspireren!

 

De opening is op vrijdag 01-03-2019 om 20.00 uur in K38 en zal op ludieke wijze verzorgd worden door Frans Krom. Ook zal hij een lezing geven op zondag 3 maart 2019 om 14.00 u. Lezing €7,- (incl. koffie/thee) pashouders gratis.

 

De openingstijden zijn op woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zie ook www.verkuno.nl

 


COMMEDIA DELL'ARTE

 

Op zondag 17 maart van 11.00 tot 15.00 uur verzorgt 

Frans Krom een workshop.

“Het maken van een masker”  in Galerie Serpentijn,                       Oude Velddijk 1 in Peize.

De kosten zijn €50,- 

(incl.materialen, koffie/thee en broodje)

Aanmelding kan via a.raben@home.nl of 06 -15174328, 

voor zowel de lezing, als de workshop.


2018

 

Salon                                          7    december    -   6  januari        2019

 


 

 

 

 

 

Words  Words Words

 

 

In het Kunstencentrum K38 zijn vanaf 23 juni kunstwerken te zien waarin WOORDEN een belangrijk onderdeel zijn. De titel van deze Verkuno expositie is daarom WORDS WORDS WORDS. In de beeldende kunst komt het gebruik van woorden vaak voor in verschillende hoedanigheden. In deze expositie belichten we een aantal aspecten:
- Gevonden woorden.
- Woorden en hun vorm.
- Woorden die een verhaal vertellen.
- Woorden & Ideeën.
- Woorden die oproepen tot actie.

 

Tijdens de opening op vrijdag 22 juni om 20 uur zijn er twee “woord-acties”. Een performance van Joanne Paszkiewicz + Paul Borgreve en een kalligrafie-act van Paul Veenstra.

Op 30 juni  is er een workshop Boekjes maken door Groninger kunstenaar Wilma Vissers van 13 tot 16 uur.   45 incl. materiaal+ entree+ koffie/thee. ( min 5 en max 8 deelnemers).

Inschrijven workshop, voor 19 juni. Opgave via info@peterdijk.com.

 

Op 8 juli zal er een lezing zijn over het gebruik van woorden in de hedendaagse beeldende kunst. Die lezing Woorden in kunst is van 13.30 tot 14.30 uur en wordt gehouden door Peter Dijk 
Lezing + entree+ koffie €7 / gratis met vriendenpas.


Tot 15 juli 2018 kunt u het werk in K38 zien van:
 Peter Boersma , Ans Courtier , Wilhelmina van Beek Zoutewelle , Jannie Hiskes , Sonja Leutholff , Ansje van den Muyzenberg, Joanne Paszkiewicz , Albert Rademaker , Sarah Zoutewelle Morris , Paul Veenstra .Toelichtende teksten van de 10 deelnemers:  WORDS WORDS WORDS

...oud, gescheurd papier heeft een geschiedenis.
het bevat ervaringen, herinneringen die mij tot inspiratie
zijn en mij helpen te worden wie ik ben..../ WILHELMINA VAN BEEK ZOUTEWELLE

Mijn mixed-media/collage werken komen tot stand met behulp van tape en/of de naaimachine. Inspiratie vind ik in verweerde boeken en in tijdschriften uit vervlogen tijden. Laag voor laag geef ik het materiaal een nieuwe context en betekenis. De woorden en foto’s die ik gebruik zijn gekozen op esthetische grond, haast willekeurig. Zo probeer ik nieuwe verhalen tot leven te wekken. / PETER BOERSMA

‘Lees mij, lees mij niet 1’.  De installatie met versnipperde woorden is een gevolg van bezinnend reflecteren op woorden in het algemeen, en op persoonlijk archief in het bijzonder. Het wil de beschouwer aanmoedigen zijn eigen relatie met woorden te onderzoeken.
‘Lees mij, lees mij niet 2’. Papiersnippers aangebracht op paneel A0. Tijdens het proces van versnipperen zijn woorden opgetekend, uitgeprint en opnieuw versnipperd. Daarna, samen met de oorspronkelijke snippers, op het paneel, A0 formaat, aangebracht. A0 is het grootste veelvoud van A4, het meest gebruikte formaat voor woorden./ ANS COURTIER

 “Mijn werken zijn zonder titel. De reden is, dat een heleboel gedachten, ingewikkelde dingen dan worden voorkomen, en ik denk dat het beter is om eenvoudig en puur te zijn. Het haalt de zogenaamde ‘betekenis’ weg van de artistieke expressie. Kunst is niet gecompliceerd, in feite,  is de maker eenvoudig als hij schildert. Soms denkt hij er zelfs niet over na. In dat geval is schilderen een soort gevoel”. / JANNIE HISKES:

Versnipperde woorden, vergeten woorden, aandacht vragende woorden.
Achtergelaten en weggegooide teksten in de natuur en in de stad.

Gefotografeerd en  bewerkt tot één beeld. / SONJA LEUTHOLFF

 

‘’ etsend, als lijnen zich vormen, ontstaat er een beeld,

 Bij het beeld komen er woorden, woorden als poëzie.

 Die woorden vormen samen met de lijnen de complete compositie.

 ‘’Het patroon dat men de chaos oplegt door spelend spelden uit te zetten en die met draden te verbinden.’’ (Frida Vogels) / ANSJE VAN DEN MUYZENBERG


Vanaf 1995 ben ik permanent bezig met een spel van symbolische vormen, woorden en zinnen. Ook gebruik ik citaten die sociale  en (of) psychologische associaties kunnen veroorzaken bij de kijker.
 / JOANNA PASZKIEWICZ.

 

Op panelen worden combinaties van bestaand werk in een nieuwe vormgeving getoond. In de strakke kaders van deze panelen heb ik de perfecte vorm gevonden voor mijn vrij werk. Doorgaans hebben ze betrekking op het (Drentse) landschap, het milieu en de eigen omgeving. Consequent vierkant in uitvoering, soms ronduit in commentaar . . . . .

/ ALBERT RADEMAKERS

 


Als ik zit te tekenen, zegt de verpleegster tegen me: “ U maakt me bang, u hebt het gezicht van een moordenaar”.
Ik zou niet graag betrapt willen worden als ik aan het schrijven ben. Ik heb altijd getekend. Schrijven is voor mij tekenen, de lijnen zo samenvoegen dat ze schrift vormen of ze weer losmaken dat het schrift een tekening wordt. Ik kan daar niet aan ontkomen. Ik schrijf, ik probeer precies de omtrek van een gedachte, van een handeling te omlijnen. Kortom, ik omlijn spookbeelden, ik vind de omtrekken van de leegte, ik teken.
uit: Opium pag 58 Jean Cocteau. / PAUL VEENSTRA

In mijn formele opleiding tot kalligraaf moest ik 10 basis scripts hanteren en de geschiedenis hiervan (paleografie) leren. Het was precies, strak werken, geworteld in een eeuwenlang traditie. Maar daarnaast was ik altijd bezig om dat formele door te breken. In mijn meest recente werk exploreer ik letters als ‘mark making’ , structuur, en puur vorm. Leesbaarheid neemt een tweede plaats in. / SARAH ZOUTEWELLE-MORRIS'GLAS'

 

21 Maart t/m 22 April 2018GLAS  in K38 te  Roden van 31 maart t/m 22 april 2018

Elf Nederlandse kunstenaars tonen hun glaskunstwerken  in diverse glastechnieken. Kunstwerken die zijn geblazen, in obervangtechniek, gefused, en met versmolten glaspoeders, kilncasting, slumping, vlakglas, glas gecombineerd met keramiek en brons of gevat in staal en lood, of waarin gebruikt glas is verwerkt

Deelnemende kunstenaars:

Edith Benedictus

Frank Biemans

Gert Bullée

Thea Hoek

Arrie Huijgen

Rianne Kooijman,

Lia Koster

Lydia Schröder

Annemarie van Uden

Peter de Vis

Ton de Vreede

Glas in  Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 te Roden, open 31 maart t/m 22 april 2018, woensdag t/m zondag, van 13.00 tot 17.00 uur. Entree € 2,-- (tot 16 jaar gratis).

Opening op vrijdagavond  30 maart om 20.00 uur in K38, bij glasmuziek van Christian Begemann en Klaas Visscher.

Lezingen op zondagmiddag 15 april om 14.00 uur in K38:

Kunstenares Lia Koster vertelt over haar werkmethode in de opbouw van haar kunstwerken.

Emeritus professor H.F. Kauffman: Hoe het kleurloze glas leidde naar een transformatie van de wetenschappen en de cultuur van West Europa. Van licht doorschijnend tot doorlatend. 

Entree lezing € 7,- incl. entree expositie en koffie. Pashouders gratis.

Entree € 2,00 (tot 16 jaar gratis)

 

 

 
   'Mogelijk Houvast'

                   

         2 februari  -  25 februari   

poster in de expo.:

MOGELIJK HOUVAST

Om de wereld te verkennen heb je vaak een houvast nodig om je niet te verliezen in die wereld. De vier kunstenaars van deze expositie verkennen en zoeken hun eigen wereld. Ze pogen via materiaalgebruik en ideeën  grip te krijgen op hun wereld en zoeken op verschillende wijze een houvast in hun werkproces. Geïnspireerd door ideeën, emoties en omgeving ziet u kunstwerken die op het eerste gezicht misschien moeilijk te begrijpen zijn, maar wat hun bindt is het ‘mogelijke houvast’ van kunst. Er is geen specifieke boodschap en er zijn meerdere interpretaties mogelijk.

Peter Dijk
Peter schildert lijnen en vlakken die zijn ontleend aan plattegronden. Dat houvast van beschrijvende lijnen op kaarten, combineert hij met meer toevallig ontstane vormen. Hij vestigt zijn aandacht op invloeden van economie, cultuur en geopolitiek op de wereld. Op deze tentoonstelling is een groot schilderij, dat refereert aan plattegronden van woonhuizen die verwoest zijn. Ieder houvast is verdwenen voor de voormalige bewoners in ‘My House was a Garden of Roses’.         

Henk Oelen
Henk laat hier werk zien, geïnspireerd op het gegeven van de mythologische ‘Dubbele Poort van Dromen’. Vanuit dat houvast neemt hij de alle vrijheid om materialen en vormen te combineren tot er via een proces van ‘trial & error’ beelden ontstaan die u hier ziet. Een ander thema wat hem bezig houdt  is wat hij hoort en leest over hoe de kosmos in elkaar steekt. Het maken van deze beelden geeft hem een houvast  in een poging dat allemaal te begrijpen.                                                                                                                                        

Huug Pleysier (1944 Rotterdam – 2000 Groningen)
 
Huug is vooral bekend geworden met zijn zinketsen onlangs te zien in Groninger Museum, Museum Dr888 en Belvedère. Op deze tentoonstelling is na lange tijd eindelijk weer zijn Magnus opus getiteld ‘Vader’ te zien. Een groot schilderij van 8,5x2 meter met combinaties van fotozeefdrukken en schilderwerk. Op het eerste gezicht lijkt het werk meer abstract, maar wie echter verder kijkt ziet herkenbare vormen, letters en cijfers. Huug maakte zichzelf een eigen wereld. De kunst gaf hem zijn identiteit en was zijn houvast in de wereld en het leven.

 

Mariet Schedler
Mariet gebruikt het intuïtief combineren van vormen en diverse materialen als het mogelijke houvast. In deze expositie toont ze de grote schaal gemaakt van fragmenten van etsplaten van Huug. Nieuw werk voor deze expositie zijn wandobjecten met combinatie van etsplaten, spiegels en lichten een installatie waarin het harde metaal is verwerkt tot nieuw ruimtelijk werk.    


Salon Nieuwe Oogst

 

Opening 8 December 20.00 uur

 

Salon Nieuwe Oogst


 

 

 
   

 

 

‘Nieuwsgierig naar wat Verkuno nu weer laat zien!’

Dat zeiden de heer en mevrouw Antons, onze kunstlievende leden van het eerste uur, dus nu al weer 19 jaar!. We hadden ze uitgenodigd om bij het inrichten van expositie Salon Nieuwe Oogst te komen kijken. Het was er een drukte van belang. De technische dienst was in de weer met ladders en de elektrische aansluiting van een mobile. Er werd door de inrichters druk gediscussieerd over de compositie van de werken onderling. Hoe kleuren en vormen een relatie met elkaar aan gaan en zo het oog van de bezoeker door de expositie heen leiden.

Na wat rondgekeken te hebben, was het tijd om een rustig plekje voor het interview op te zoeken. Mijn eerste vraag was: ‘Wat hebben jullie met kunst?’ Het antwoord luidde: ‘We zijn op zoek naar dingen die op je netvlies blijven hangen.’ Voor mevrouw Antons is dat bijvoorbeeld de poes van Bart van der Leck en een heel klein werk met grassprietjes van Vincent van Gogh . Meneer Antons koos een houten Christusbeeld van Zadkine in Parijs en een engelfiguur van Berlach in een kerk in oostelijk Duitsland.

 

‘De grote verrassing bij Verkuno is dat je ziet dat de kunstenaars zich door de jaren heen vernieuwen. Je herkent mensen vaak aan hun stijl zonder dat hun naam erbij staat, terwijl hun werk soms een andere wending neemt.’ Mevrouw Antons leert daardoor met andere ogen naar de wereld te kijken, vindt ze zelf. Een compositie met rode viltbollen op de grond is abstract en mooi, maar het doet haar ook denken aan bloeiende veldbloemen. Meneer Antons vindt de kunst heel betaalbaar bij Verkuno. Hij houdt van evenwicht in een kunstwerk en was ooit bijna verliefd op een bronzen moederfiguur die helaas net voor zijn neus door een ander werd gekocht.

Als grootouders vinden de Antons het geweldig hoe Verkuno kinderen bij kunst betrekken. Er is bijvoorbeeld een reizende kunstexpositie voor basisscholen met bijbehorende lessen kunstbeschouwing, verzorgd door onze eigen kunstenaars. Ze vinden dat Verkuno wel wat meer waardering verdient voor hun belangeloze, culturele inzet voor onze gemeente.

Tot slot wil meneer Antons nog een paar steekwoorden kwijt: bij Verkuno denkt hij aan: herkenning, blij verrast, kwaliteit, een warm gevoel en iedere keer weer nieuwsgierig zijn naar wat er nu weer te beleven valt.

 

Salon Nieuwe Oogst in Kunstencentrum K38 te Roden is geopend van 9 t/m 30 december.

                                                                                                                           


WIT 26 mei 20:00 t/m 18 juni                                           Opening van de expositie WAAR BLIJFT HET WIT ALS DE SNEEUW SMELT? op vrijdag 26 mei om 20.00 uur.
WIT 26 mei 20:00 t/m 18 juni Opening van de expositie WAAR BLIJFT HET WIT ALS DE SNEEUW SMELT? op vrijdag 26 mei om 20.00 uur.