Home 


Elke maand wordt het werk van een lid van Verkuno gepresenteerd.

Deze maand het werk van Trijntje Sporrel.
VOORAANKONDIGING

 

 

 

 

 

Beeld Bij Water

 

Expositie in Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 te Roden.

 

Water: een van onze primaire levensbehoeftes, een vriend en soms een vijand, geheimzinnig en ondoorgrondelijk, met spiegeling en lichtreflectie, kortom een inspiratiebron voor menig kunstenaar! In ´Beeld Bij Water´ tonen 12 kunstenaars uit het land hoe zij hierdoor geraakt zijn. Hun inspiratie leidde tot het ontstaan van een grote verscheidenheid aan objecten, installaties, schilderingen en fotomontages. Zij nodigen u uit die vervoering met hen te delen.

 

De tentoonstellingsperiode is van zaterdag 15 september t/m zondag 7 oktober 2018.

De openingstijden zijn van woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

 

De opening zal op vrijdag 14 september om 16.00 uur worden verricht door Bert Middel, Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest.

 

De deelnemende kunstenaars zijn:

Rogier Alleblas, Jelly van den Bosch, Helena van Essen, Rianne Kooijman, Cor Litjens, Alex ten Napel, Lonia Schölvinck, Ans Smits, Johan Visser, Ank van der Wal, Loes Wouda en Saskia Wurpel.

 

Lezing

Zondagmiddag 30 september 14.00 uur lezing (met pauze) ´Verborgen schoonheid´ door Gerard Janssen, oud-hoogleraar kustecologie.

Toelichting: Aan onze kust en op het wad, een spiegelend wateroppervlak, een kaal zandstrand, ogenschijnlijk weinig leven te beleven. Maar wie zich verdiept kan de verborgen schoonheid boven water halen.

 

Voor de jeugd

Zondagmiddag 7 oktober staat van 13.00-17.00 uur het IVN met de Scharrelkidskar met educatieve programma’s voor de schooljeugd op de binnenplaats van K38.

 

 

www.verkuno.nlBEELD BIJ WATER: 

 

 

ROGIER ALLEBLAS: Zijn werk is verontrustend en humoristisch tegelijk. We zien zwart wit foto's, die zijn beschilderd met olieverf. De foto's roepen vragen op. Persoonlijke vragen, maar ook vragen die te maken hebben met de stand van zaken in de wereld. Water speelt een belangrijke rol in de surrealistische beelden.

 

JELLY VAN DEN BOSCH: Het spelen met kleur en kleurnuances heeft mij altijd geboeid. Daarbij word ik geïnspireerd door thema’s uit de natuur. Water vervult mij met ontzag. De geheimzinnigheid er van fascineert mij; bovenal de spiegelingen en de lichtreflecties. Ik wil in mijn werk daarvan getuigen en de toeschouwer in die beleving betrekken.

 

HELENA VAN ESSEN: Stilte en reflectie zijn kernbegrippen in mijn werk. - Wandobject metPlacunaschelpen:dankzij hun delicate ordening, resultaat van een meditatieve werkwijze, nodigt dit werk uit tot contemplatie. - Beeld bij water – zonder beeld: kun je je daar in de donkere ruimte van Drasland een voorstelling van maken?Probeer het, open je zintuigen.

 

RIANNE KOOIJMAN: Geboren  aan de Noordzeekust, met passie voor het licht op het water en de openheid van de zee: ‘altijd in beweging’. Stilte, wind en storm op het Wad met zijn eb en vloed, geluiden en  beweging van vogels, geven een gevoel van vrijheid, waardoor ik wil schilderen.

 

COR LITJENS maakt beelden. Grote monumentale sculpturen en kleine gedetailleerde plastieken. Meestal in brons gegoten. Karakteristiek voor het werk is het gebruik van elementen uit de landschappelijke natuur en de monumentale architectuur.  Een van zijn thema’s is landschap met bruggen. Er staan gebouwen op die verbinding en isolement verbeelden.

 

ALEX TEN NAPEL: Na een duik. Zingt het water in je oren. Stroomt het langs je huid. In je neus, je mond, je ogen. Je voelt het water. Om je. In je. Opgelost. Word je water. Een druppel water. Uit je oor op het kussen. Wekt je uit een droom.

 

LONIA SCHÖLVINCK: Lonia, Amsterdam Rietveld Academie, is een watermens.

In haar schilderijen is dat vaak terug te vinden zoals de Amsterdamse grachten, het strand en de Wadden. Haar olieverf schilderijen gaan niet over ‘het plaatje’, maar de sfeer en het licht. ‘Wat je ziet moet je voelen’, is haar motto.

 

ANS SMITS: Is gehecht aan de kust, waar zij altijd heeft gewoond. Haar uitdaging vindt zij in het vastleggen van strandtaferelen die haar raken, zoals hier de honden in de zee. Haar kracht ligt in het observeren en vastleggen van het onopvallende en het mooie ervan in verf te vangen.

 

JOHAN VISSER: Het object H2Out is ontstaan n.a.v. het thema Water van Zomerexpo. Dit object is via een wild-cart in de Fundatie gekomen. H2Out geeft (wat ik wil) een vervreemd beeld en dit gecombineerd met mijn humor.

 

ANK VAN DER WAL: Wij worden gestimuleerd duurzaam met onze omgeving en zuinig met water om te gaan. Met REGENJAS 2.0 kun je bij regen zelf water opvangen. De plooien vullen zich en het water loopt van de ene naar de andere plooi. Zijn ze vol dan kun je het water aftappen voor hergebruik.

 

LOES WOUDA: In haar Zeegezichten gaat het haar om het spel van licht, lucht, zand en water. De wisselende luchten, de veranderende vloedlijn, de sporen die de wind en het water achter laten in het zand op het strand. Die tijdelijke transformaties blijven haar steeds uitdagen om ze te schilderen.

 

SASKIA WURPEL: Met mijn objecten probeer ik vaak een licht en poëtisch gevoel tot uitdrukking te brengen. Door het gebruik van verschillende, al dan niet gevonden materialen, zijn ze ook een zoektocht naar het zichtbaar proberen te maken van het ontroerende en verrassende dat zich verschuilt in al hetgeen ons omringt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VOORAANKONDIGING

(persbericht)

 

 

Verkuno maakt zich op voor 

                 

                     Salon XX

 

Verkuno, de vereniging van professionele beeldende kunstenaars en vormgevers in de gemeente Noordenveld, zal dit jaar voor de 20emaal De Salon organiseren! Deze Salon zal plaats vinden van 8 t/m 30 december 2018 in Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 te Roden. Al eeuwenlang presenteerden kunstenaars hun nieuwe werken op de jaarlijkse Salon in Parijs. Met het organiseren van zo’n jaarlijkse Salon heeft Verkuno een oude traditie hersteld, maar dan nu wel in Noordenveld!. Vrijwel alle leden van Verkuno zullen hun werk presenteren. En omdat het een Jubileumsalon is, zal er naast nieuw werk ook reeds bekend werk worden getoond. De bezoeker wordt zo in staat gesteld om ontwikkelingen in het werk te ontdekken.

De deelnemers zijn:

Magda Balvers, Jelly van den Bosch, Ans Courtier, Yvonne Dollee, Peter Dijk, Marleen van Engelen, Arien de Groot, Maxelant Harmsze, Jannie Hiskes, Thea Hoek, Joke Klaveringa, Rianne Kooijman, Sonja Leutholff, Ansje van de Muyzenberg,Annet Raben,Lonia Schölvinck, Mariet Schedler, Derek Scholte, Trijntje Sporrel, Marijtje van der Veen, Peter de Vis, Maryke Wiegers, Loes Wouda en Wilhelmina Zoutewelle.

 

Win kunst naar keus!

Speciaal voor dit jubileum biedt Verkuno de bezoekers de unieke kans om een kunstwerk te winnen. Alle deelnemers hebben een kunstwerk hiervoor beschikbaar gesteld. Deze werken zijn duidelijk zichtbaar geëxposeerd op de Salon. Elk toegangskaartje van K38 ad € 2,- geeft recht op een lot. Aan het eind van de expositie vindt de trekking plaats en kan de winnaar kiezen uit de beschikbaar gestelde werken. Bent u die winnaar? Bezoek de Salon en grijp uw kans!

 

Salon XX

van 8 t/m 30 december 2018

in Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, Roden

open: wo t/m zo 13.00-17.00 uur

www.verkuno.nl