persbericht

 

 

20 jaar Verkuno!

 

Op 30 juni aanstaande bestaat Verkuno 20 jaar. Verkuno is de Vereniging van Professionele Beeldende Kunstenaars en Vormgevers in de gemeente Noordenveld. We praten met Jelly van den Bosch, één van de oprichters van Verkuno, en met Linda van Huffelen, die pas lid is geworden.

 

Jelly vertelt over de aanleiding van de oprichting van Verkuno. ‘In 1999 hebben de beeldende kunstenaars in de toenmalige gemeenten Norg, Peize en Roden ter voorbereiding op de gemeentelijke herindeling in 2000 de inwoners kennis laten maken met hun werk. Zo exposeerden onder grote belangstelling kunstenaars uit Norg op diverse locatie in Roden en Peize en andersom. Niet alleen het publiek leerden het werk van de kunstenaars kennen, maar ook kregen de kunstenaars onderling zo meer contact. In die tijd bedacht de toenmalige burgemeester van Roden dat de expositieruimte het Koetshuis bij de Havezate Mensinge meer inkomsten voor de gemeente zou generen als het commercieel verhuurd zou worden. Alle kunstenaars in Noordenveld voerden toen met succes actie onder de naam van Verkuno: de VerontrusteKunstenaars Noordenveld! Het gevolg was dat het Koetshuis als expositieruimte behouden bleef tot 2014 en de kunstenaars Verkuno oprichtten als Verenigingvan Professionele Beeldende Kunstenaars en Vormgevers in de gemeente Noordenveld.’ Jelly weet verder te melden dat van meet af aan zowel kunstenaars lid konden worden als ook kunstlievende leden. In de loop van de jaren schommelde het ledental zo rond de 60. En met hoorbare trots in haar stem vervolgt Jelly: ‘Samen met de Culturele Kring Roden verzorgt Verkuno al die jaren een jaarprogramma met wisselende tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Sinds 2014 vinden die plaats in Kunstencentrum K38.’ Dat de reden voor oprichting van Verkuno nog steeds relevant is, blijkt ook uit het verhaal van Linda. ‘Ik werd lid, omdat ik behoefte had om uit mijn atelier te komen. Het is leuk en nuttig om met andere kunstenaars samen te werken. Zo organiseert Verkuno nu 5 exposities per jaar in Kunstencentrum K38. Deze worden door de leden helemaal bedacht van concept tot realisatie. Dat is heel leerzaam om te doen. En bij iedere expositie worden altijd ook kunstenaars van buiten Noordenveld uitgenodigd. Ook is recent weer de jaarlijkse open atelierroute gehouden, waarbij meerdere kunstenaars hun deuren openstellen voor bezoekers.’ Jelly vult aan dat Verkuno meer activiteiten ontwikkelt zoals lesbrieven en educatieve projecten voor het onderwijs en die lessen ook uitvoert. Zo nu en dan organiseert Verkuno ook culturele reizen. In 2017 werd voor de derde maal een reis georganiseerd naar het 5-jaarlijkse evenement van de Documenta in Kassel.

Jelly en Linda benadrukken dat Verkuno altijd open staat voor nieuwe kunstenaars en ook nieuwe kunstvormen. Linda maakt bijvoorbeeld glaskunst, dat werd nog niet gedaan door een lid van Verkuno. ‘Niet alleen nieuwe kunstvormen zijn welkom, hoor!’ lacht Jelly. ‘Wij zijn er voor alle kunstenaars in Noordenveld!’ ‘Ook voor beginnende kunstenaars is het heel interessant om lid te worden’ zegt Linda. ‘De leden hebben natuurlijk een enorm netwerk en veel ervaring. Heel leerzaam!’. ‘Ook wie niet zelf actief bezig is met kunst, is van harte welkom als kunstlievend lid’, vertelt Jelly. ‘En wie dat wil is welkom bij het organiseren van de activiteiten van Verkuno!’. Mocht u belangstelling hebben om lid te worden van Verkuno? Op de site www.verkuno.nlvindt u alle informatie, maar u kunt ook bellen met 06-20720706.

 

Uit het boek 10 jaar

  VERKUNO


Jelly en Linda