Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: VEKUNOlogo25%JAARVERSLAG VERKUNO 2023

 

 

 

VOORWOORD

 

 

We leven in een onrustige tijd. Wetenschap en technologie zorgen voor duizelingwekkende ontwikkelingen. Artificial intelligence biedt ongekende kansen, maar leidt ook tot zorgen over beheersbaarheid. We worden geconfronteerd met oorlogsgeweld veraf en dichtbij en alom politieke verrechtsing. Binnen dit al proberen we ons staande te houden. Totaal andersoortige belevingen kunnen ons daarbij helpen. Het ervaren van culturele uitingen kan ons een broodnodig tegenwicht bieden.

Als Verkuno spelen wij een bescheiden rol daarbij, maar waar we toch ook weer niet te licht over moeten denken. Wij bieden onze leden en onze bezoekers bij voortduring een blik op steeds weer wonderbaarlijke uitingen van creativiteit. Zolang die gevoelens bij onze bezoekers te weeg brengen en ons publiek zich er door laat raken, kunnen wij ons beloond weten voor onze inspanningen.

Na alle Covid-beperkingen hebben onze bezoekers gelukkig weer de weg kunnen vinden naar onze exposities en atelierroute.

 

DE LEDEN

 

Inka Markowsksi en Astrid Mulder mochten we verwelkomen als Beeldende Kunst-leden.

Ruth Assink, Yvonne van den Heuvel, Myrinne Jordaan, Marcia Krijgsman, Els Nauta, Johanna Nijlunsing, en Dienke Spronk verwelkomden we als Kunstlievend lid.

Karien Melman nam na haar verhuizing afscheid als Kunstlievend lid.

Op 31 december 2023 telde Verkuno 19 BK-leden en 22 kunstlievende leden.

De contributie is niet verhoogd.

 

HET BESTUUR

 

De huidige taakverdeling binnen het bestuur is:

Jelly van den Bosch       voorzitter en plaatsvervangend secretaris, 

tevens deelnemer inhoudelijk overleg K38

Henk van Donk             penningmeester

Sonja Leutholff             website en social media, tevens bestuurslid K38

Aart Kooijman              penningmeester OARN

 

Bestuurlijke ondersteuning:

Lisette Overduin           administratief medewerkster

Atty van der Mark        contactpersoon Verkuno-exposities

                                   tevens bestuurslid K38 en deelnemer inhoudelijk overleg K38

 

De vacature van bestuurlijk secretaris bleef oningevuld

 

·       Het bestuur kampt reeds sinds 25 februari 2022 met een chronische onderbezetting. De voorzitter neemt sindsdien waar voor de vacature van een bestuurssecretaris en raakt overwerkt.

·       Bij gebrek aan voldoende deelnemers vanuit Verkuno was de voorzitter waarnemend coördinator bij de voorbereidingen van enkele exposities in 2023, t.w.: ‘Aaibaar’ en ‘Moeder Aarde’.

·       Door de vacatures in de werkgroep Lief en Leed binnen de vereniging, vervulde de voorzitter waarnemend deze taak.

 

Verdere bestuurlijke activiteit:

·       Er vonden 9 bestuursvergaderingen plaats. De cultureel beleidsmedewerker wordt altijd uitgenodigd voor een deel van de bestuursvergaderingen. De verslagen worden tevens aan de leden verzonden.

·       Het bestuur actualiseerde ledenlijst en checklist. Aanpassing Huishoudelijk Reglement volgt nog.

·       Aan de hand van een mini-enquête onderzocht het bestuur de effecten van het PR-beleid. De uitkomst is zo verdeeld, dat er geen aanleiding is voor aanpassing van dit beleid. Het verspreiden van de flyers blijft van belang. De mini-enquête levert tevens aanvullingen voor het relatiebestand en wordt om deze reden bij alle exposities aangeboden.

·       Het bestuur ging meerdere malen in overleg met K38 over de consequenties van het opheffen van de CKR per 1-1-2023. In de nieuwe statuten van K38 heeft Verkuno recht op 1 zetel in het bestuur van K38. De nieuwe statuten treden 1 januari 2024 in werking. Op dat moment treedt Atty van der Mark af als bestuurslid van K38 en resteert Sonja Leutholff in dat bestuur namens Verkuno.

·       December 2023 tekende Verkuno opnieuw voor 2 jaar de overeenkomst met K38 waarin Verkuno zich verplicht tot de huur van 127 expositiedagen per jaar.

·       Verkuno overlegt middels het ‘Inhoudelijk overleg’ met K38 over de expositieperiodes en is daar met 2 leden (Atty van der Mark en Jelly van den Bosch) in vertegenwoordigd. Afgesproken werd dat in 2024 nog 5 exposities van 4 weekends zouden plaatsvinden en in 2025 4 exposities van 5 weekends. Het aantal expositiedagen blijft daarmee gelijk.

 

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN (ALV)

Er vonden 3 ALV’s plaats, tw: 23 maart, 2 november en 7 december.

 

Op 23 maart werden de jaarstukken vastgesteld. Benoeming nieuwe kascommissie: Evert van der Kolk blijft aan en Mariet Schedler is als nieuw lid benoemd.

 

DE WERKGROEPEN

 

Werkgroep Reizen

Na het overlijden van Ansje van den Muyzenberg en de opzegging van het lidmaatschap door Peter de Vis is alleen Thea Hoek lid van deze werkgroep. Aanvulling is gewenst.

 

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie bestond begin 2023 uit de volgende leden: Thea Hoek, Sonja Leutholff en Arien de Groot.

Rooster van aftreden moet nog worden opgesteld.

 

Werkgroep Lief en Leed

Deze werkgroep kent alleen vacatures. De voorzitter is waarnemend en onderhield de kontakten.

 

DE EXPOSITIES IN 2023 IN K38( zie ook verkuno.nl/ archief)

Het thema ´Klein´ was al tgv de Corona-lockdown doorgeschoven naar 2024.

 

Publiciteit

Voor alle Verkuno-exposities geldt dezelfde publicitaire activiteit.

Er werd weer door middel van uitnodigingen, persberichten, website en sociaalmedia aandacht gezocht voor onze exposities. 

De Kunstlievende leden krijgen gelijk de andere leden de uitnodiging digitaal toegezonden.

In de Kunstkrant wordt voor elke expositie een advertentie geplaatst (vormgeving Flip Drukker).

De uitnodigingen worden in principe door een vast groepje verspreid naar vaste adressen in Roden, Peize, Norg, Veenhuizen, Leek, Assen en Groningen. Helaas kent ook dit groepje verschillende vacatures.

Behalve een vooraankondiging voor de periodieken wordt er iedere week een persbericht uitgebracht.

 

Educatie

Voorafgaand aan de opening word een preview georganiseerd voor suppoosten en gastvrouwen en -heren.

De bezoekers worden over de exposanten geïnformeerd door óf draagmapjes met info per exposant en tentoonstellingslijst, een map op de leestafel met insteekbladen per exposant, óf een grote poster bij de kassa met beknopte info per exposant. Voor de suppoosten is een inzichtelijk instructie aanwezig.

 

Exposanten

De exposanten waarderen zeer de ontvangst bij het aanleveren van het werk met een hapje/drankje en zo ook bij het ophalen.

 

‘Gedraaid’, 17-2 t/m 19-3

De expositie ‘Gedraaid’ was een groot succes. De rondleidingen gegeven door Arien de Groot werden met veel enthousiasme ontvangen. 

Vier Verkuno-kunstenaars en negen gasten lieten werk zien dat draaide om dit thema. Zoals twee enorme tekeningen van Josefien Alkema. Je zag hoe ontelbare dunne potloodlijnen, door elkaar heen draaiend, een duizelingwekkend lichtgrijs raster vormden. Prachtig. Grijzige wervelingen in verf van Carla de Kievid, soms met kleurige accenten, van héél groot tot klein: 20x20cm.

De kleurige abstract-geometrische schilderijen van Herman van de Poll, geïnspireerd door de Chaos theorie. Van Edith Stoel hing er een groot tweeluik, een vortex van vissen, in een snelle baan, samen rond een lichtplek dartelend. Van haar ook een aantal kleine werken over marien leven. Te zien waren er rietpentekeningen van katten van Arien de Groot. Verstilde quilts, van Dinie van der Plaats. Henk Rusman toonde grote sculpturen van metaal op stevige sokkels die onderdeel van het beeld vormden. De geraffineerde vormgeving zorgde voor een levendige schaduwwerking. Dat was vooral spannend in het witte beeld. Heel bijzonder was de zware wandsculptuur. Elf kleine abstracte keramische vormen, gemaakt door Hinnie Steenbruggen, sierden een wand. Het vilt werk van Magda Balvers verdiende het heel aandachtig bekeken te worden. Verlies je jezelf in de draaiing, of niet?

Ook letterlijk draaide er van alles in K38. Vier kunstenaars lieten Kinetisch werk zien Thea Hoek liet een Caroussel draaien, Maxelant teksten, en Cindy Sprokel een zoötroop. In een ander werk van haar hand dwarrelde zelfs zwanendons. Rudolf Hollemans werk spande de kroon wat betreft draaien. Eén werk mocht je - met witte handschoenen aan - voorzichtig zelf laten draaien. Zijn andere werken werden door elektriciteit tot de vreemdste capriolen gedwongen.

Atty van der Mark

Aantal bezoekers:324

 

‘Retrospectief Ansje, haar werk, haar creativiteit,

herinneringstentoonstelling Ansje van den Muyzenberg’, 22-4 t/m 21-05

etsend, eigenzinnig, inspirerend, volhardend, creatief….nog zoveel dingen te doen

en ook

moeder, partner, vriendin, actief lid van Verkuno, Noordelijker Etsers en medeoprichtster van de Open Atelierroute Noordenveld……..en nog zoveel meer

Sinds de oprichting was Ansje van den Muyzenberg lid van Verkuno. En een zeer actief lid! Helaas hebben we op 23 juni 2022 afscheid moeten nemen van Ansje.

De herinneringsexpositie werd samengesteld door Verkuno in samenwerking met haar kinderen.

Er was een selectie van haar werk door de jaren heen te zien zijn. Ansje was bekend om haar kleuretsen. Dochter Marije van den Mijzenberg spreekt tijdens de opening mede namens haar broer en zus. Zij memoreert hoe bijzonder het is om op te groeien in een gezin met zo´n creatieve en actieve moeder. En vader trouwens ook. Ansje wist zich altijd gesteund door haar Guido, die zij helaas de laatste paar jaar al moest missen. Ondanks dit gemis heeft het Ansje niet belet om zelfs tot op het allerlaatst nog zeer actief te zijn.

Er was veel belangstelling voor deze indrukwekkende herinneringstentoonstelling in K38.

Verkuno heeft met opzet de tentoonstellingsperiode laten overlappen met het weekend van de 35e Open Atelier Route Noordenveld. Door het gelijktijdig samen vallen van beide activiteiten, wilde Verkuno eveneens de rol benadrukken, die Ansje al die 35 jaar samen met Rianne Kooijman in de organisatie er van vervulde. Ook hier wordt Ansje zo zeer gemist.

Als extra activiteit gedurende dit weekend, heeft Marcia Krijgsman in K38 de etstechniek gedemonstreerd, waarmee Ansje zo bekend is geworden.

Jelly van den Bosch

Aantal bezoekers: 356

 

‘Kunstblik op Roden’, 22-7 t/m 20-8

De zomerexpositie Kunstblik op Roden was een groot succes.

Meer dan 400 mensen hebben de expositie van 29 kunstenaars, met hun roots in Roden en omgeving, bezocht. Bezoekers werden getrakteerd op een indrukwekkende verzameling schilderijen en ruimtelijke objecten in de galerie en beeldende kunstwerken op het plein. Een bijzondere toevoeging aan de tentoonstelling was de mogelijkheid om zelden geziene werken van de gemeente Noordenveld te bezichtigen. Normaal blijven deze werken verborgen voor het publiek.

Tijdens de gehele expositie van Kunstblik op Roden was er een vertoning van Vögels.

Dit zijn stop-motion animaties van Vreemde Vogels met gedichten van Chris Coolsma.

Deze animaties konden op veel enthousiasme van het publiek rekenen.

Bij de expositie was er een brochure beschikbaar voor het publiek met informatie over de kunstenaars en de activiteiten.

Bij de opening waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Iris Bierenbroodspot, Cultureel beleidsmedewerker van de Gemeente Noordenveld, opende de expositie onder begeleiding van het jazz duo Hugo Huisman en Ted Jordens.

 

Opening Kunstblik op Roden

 

Op de bovenverdieping was een tentoonstelling te zien van leerlingen van de Ronerborg. In verschillende technieken werkten zij met het thema Kunstblik op Roden.

Zondag 23 juli was er een bijzonder concert van de Drentse zangeres Martije. Samen met haar band bracht ze in de galerie ontroerende Drentse liedjes ten gehore, waaronder nummers van haar nieuwe album ‘Wat Vincent zag’. Het concert trok een enthousiast publiek dat genoot van de prachtige muziek in de sfeervolle setting van Kunstencentrum K38. Niet buiten op het plein, zoals gepland, maar vanwege heftige regenval, in de galerie.

Concert Martije

 

Op 20 augustus was er op het binnenplein van K38 een Literatuurmiddag ‘Underweg in Roon’ met muziek, lezing en een wandeling.

Ongeveer 50 mensen genoten van de Grietje Clewits-lezing met voordrachten van Willem van de Velde en Anne Doornbos. Met name het gedicht D’ELTERBULT’ stond hierbij centraal. Juffrouw Clewits was 100 jaar geleden onderwijzeres in Nieuw Roden. Zij schreef in het Drents gedichten in de krant. Muziek was er deze middag van Leonieke Toering en Jan Bathoorn. De wandeling ging langs het huisje van Grietje Clewits en de Helterbult naar het Scheepstra kabinet.

 

Het project was een samenwerking van de Werkgroep Programmering K38, sectie Beeldende Kunst K38 en de kunstenaarsvereniging Verkuno.

De pers heeft ruim aandacht besteed aan het project. Er verschenen advertenties in De Kunstkrant, De Krant en in Noordenveld Beweegt. De twee verschillende flyers van de expositie en de projecten werden verspreid in de wijde omgeving van Roden.

Het project werd ondersteund en mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Noordenveld.

Atty van der Mark

Aantal bezoekers: 351

 

‘Wat rest’, 15-12-2023 t/m 14-1-2024

Twaalf leden van Verkuno, zes gasten. Wat blijft er over na een oorlog, een leven. Verdrietige herinneringen, in de tweede zaal Ans Coutiers indrukwekkende werk over haar zus, DONE..

Ook positiever werk, over nooit eerder door haar gebruikt materiaal, van Magda Balvers. Speelse ‘resten van maaltijden’, van Thea Hoek. Marijtje van der Veen’s’ 'Zoldervondsten' uit haar ouderlijk huis.

 

 

 

 

Guus SlauwerhoffAns Courtier en Sonja Leutholff

Afval, liefderijk tot kunst gemaakt, door Derek Scholte, en - met een knipoog- Arien de Groot. Muizenbotjes in een ‘doodsdoosje, van Marleen van Engelen: wat rest is liefde. Vergane planten, in wondermooie composities, Sonja Leutholff…

Noah Slot, een nieuwe ster, maakte schilderijen die tot nadenken stemmen.

Er was nog veel meer te zien. De bezoekers bleven lang, en wilden graag hun indrukken delen met de suppoosten.

Maxelant Harmsze

Aantal bezoekers: 219

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

 

Openatelierroute Noordenveld (OARN) op 13 en 14 mei 2023

De 35ste OARN werd geopend door de burgemeester Klaas Smid, in de Paardestal te Peize. Burgemeester Klaas Smid hield een lovende speech over de al 35 jaar succesvolle OARN, die een wending kreeg door het uitreiken van een koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau aan de totaal verraste Rianne Kooijman. Waarmee meteen onderstreept werd hoe erg Ansje van den Muyzenberg gemist werd in de organisatie, voor wie deze onderscheiding ook aangevraagd was. Beiden hadden zich al 35 jaar ingespannen in de organisatie van de OARN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

burgemeester Klaas Smid en Rianne Kooijman

 

Erna werd een meterslange poster aan de baanderdeur van de Paardenstal ontrold. Muziek uit Ierland, Schotland en Bretagne door het duo Andawenn, zorgde voor een gezellige muzikale sfeer.

De Paardestal was  het beginpunt van de OARN, waar van iedere deelnemende kunstenaar een paar werken hingen/stonden.

In Peize, Roden, Roderwolde en Norg waren de ateliers en locaties geopend. De Catherinakerk in Roden, De Jacobskerk in Roderwolde, de Kerk van Peize en het Kunsterf in Norg waren de locaties, waar de kunstenaars, die zelf geen geschikt atelier hadden om te exposeren, hun werk konden laten zien.

In K38 was de Expositie ‘Retrospectief ‘van Ansje van den Muijzenberg een maand geopend. Heel veel familie, vrienden en liefhebbers hebben het werk van Ansje bekeken.

26 kunstenaars hebben hun werk kunnen laten zien in deze drukbezochte route.  11 Verkunoleden en 15 gasten.

De deelnemers:

In Peize: Olesia Liashova, Ruth Assink, Toon Borghuis, Marijtje van der Veen, Sonja Leutholff, Rianne Kooijman, Wilhelmina Zoutewelle, Annet Raben, Bernadette Bijl, Alfred Oosterman, Anita Hoekstra, Magda Balvers, Johanneke Dun.

In Roderwolde: Henk van Donk, Maxelant Harrmsze,

In Roden: Grietje Nieuwhof, Ansje van den Muijzenberg, Angelien Coco Martin, Hans van der Mark, Gerrit Guldenhemel.

In Norg: Linda van Huffelen, Lonia Schölvinck, Wilma Wassing, Jessica Lelieveld, Ans Courtier, Nanette Darneviel.

Muziekprogramma:

Behalve bij de opening de muziek van Andewenn, werd in de Kerk van Peize het jazzconcert ‘Noorse Cyclus’ door het septet Eric Ineke & The Frans Elsen Factor uitgevoerd. In het atelier Serpentijn van Annet was een gezellige sfeer bij de muziek van ‘Honeyjar’.

Bij het Kunsterf in Norg werden door Jessica Lelieveld en Wilma Wassing diverse keramiektechnieken gedemonstreerd, o.a. Raku, Saggar en Obvara. Ook traden Harpiste Kathelijne Schelfhout en dichteres Laura van Meijeren samen op.

In deze route is er weer hard gewerkt aan de PR. Linda van Huffelen verzamelde alle gegevens van de deelnemers en bijzonderheden, maakte er een prachtige website van (www.openatelierroutenoordenveld.nlen deelde alles veelvuldig op facebook etc. In samenwerking met Alfred Oosterman, kwam het routeboekje tot stand. Marijtje van der Veen maakte vele persberichten en een schema voor de persberichten en benaderde de kranten. 

Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de route was er een verloting van werken van 35 euro, die de deelnemers tegen vergoeding hiervoor maakten. De winnaars zochten gretig hun favoriete werk uit. Het was een superdruk bezochte en goede route, veel complimenten en waardering van het bezoek!

Rianne Kooijman

 

Aan de Slag met Verkuno

‘Werken met portretten’

Jelly van den Bosch

‘Verhaal en Verzin’

Marleen van Engelen

‘Bouw een wonderwolk’

Marijtje van der Veen

 

De aanleiding voor dit project en tevens product was een verzoek van CEN (Cultuur Educatie Noordenveld) om procesgericht ‘Aan de slag’ te gaan als vervolg op de meer beschouwende lessen bij ‘Op reis met Verkuno’ dat vijf schooljaren had gedraaid. 

Tussen juni 2018 en september 2019 werden de wensen van de Noordenveldse scholen op dit gebied geïnventariseerd, er werd een projectplan gemaakt, vier kunstenaars van Verkuno (Yvonne Dollee, Jelly van den Bosch, Marleen van Engelen, Marijtje van der Veen) ontwierpen lessen waarbij het creatieve proces (werken als een kunstenaar) centraal stond. Vier filmpjes in de ateliers van deze kunstenaars lieten de procesgerichte manier van werken zien. Er werden pilotlessen gegeven en er was een startbijeenkomst met workshops voor docenten. In januari 2020 werd door ons voor Compenta (subsidieverstrekker) een verantwoording en evaluatie geschreven, de scholen waren positief over de lessen.

Het project ‘Aan de slag met Verkuno’ liep de schooljaren 20/21, 21/22 en 22/23 en werd gedaan met alle groepen 5/6 in Noordenveld (17 scholen).

Het gestelde doel was dat de docenten met de lesbrieven, de filmpjes en na onze voorbeeldlessen zelf zouden kunnen werken met het model ‘procesmatig werken’: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, reflecteren, oriënteren, uitvoeren enz. en dit ook in andere vakgebieden zouden kunnen toepassen. Eventueel zouden zij hierbij door ons ondersteund kunnen worden. 

 

Op 14-2-2024 hebben Jelly van den Bosch, Marleen van Engelen en Marijtje van der Veen het project met K&C Drenthe en de voorzitter van de CEN groep geëvalueerd. Inzet was de vraag: ‘Waarom is het project gestopt zonder dat de doelstelling gehaald is? Zijn er nog wensen m.b.t. inzet kunstenaars Noordenveld / Verkuno?’

Wij kregen hierop geen bevredigend antwoord. Schriftelijk is aan de scholen gevraagd of zij nog voortgang van het project of coaching op dit gebied wensen, hierop is geen reactie gekomen. Corona zou het proces en een goede evaluatie verstoord hebben waardoor het gestelde doel niet gehaald kon worden. De lesbrieven en filmpjes staan op de website van CEN en kunnen nog door de scholen gebruikt worden. Voorlopig zijn er geen wensen voor het inzetten van Verkuno-kunstenaars op de basisscholen in Noordenveld.

 

De lessen ‘Aan de slag met Verkuno’ werden met veel plezier en mooie processen gegeven door Jelly van den Bosch, Marleen van Engelen en Marijtje van der Veen.

Marijtje van der Veen

 

Wat een kunst 2023 op 2 en 3 september

Dit jaar kraam geannuleerd bij gebrek aan bezetting.

 

Verkuno 25 jaar

In 2024 bestaat Verkuno 25 jaar. Tijdig is in 2023 gestart met de voorbereidingen. Een werkgroep heeft een programma met uiteenlopende activiteiten in de steigers gezet.

 

DE INVENTARIS

 

Jelly van den Bosch beheert het Verkuno-archief en Mariet Schedler beheert onze bibliotheek. Er is materiaal voor opbouw van tentoonstelling in de bergkast beneden in K38. In de bovenruimte staat onze dvd speler. De banner van Verkuno ligt in de bergkast van K38.