2021
VERSTILLING van start!

 

De eerste week van Verkuno's expositie ‘Verstilling’ in K38 zit er op. En in die korte periode al veel positieve reacties! Bezoekers vinden het duidelijk fijn om weer een expositie van deze kunstenaarsorganisatie te kunnen bezoeken. Er is ook heel veel te zien: 81 kunstwerken, waaronder een prachtige audio-visuele presentatie van sound-designer Olaf Wempe. De overige deelnemende kunstenaars zijn: Tanja van Abbema, Ineke de Boer, Diek Boerman, Jelly van den Bosch, Ton Broekhuis, Henk van Donk, Leny van Elk, Rianne Kooijman, Margreet Markus, Bennie Timmer en Wilhelmina Zoutewelle.

 

Centraal in Diek Boerman haar schilderijen, staat kleurbeleving: kleur is licht in essentie. En vanuit licht ontstaat vorm. Ton Broekhuis vindt verstilling in de verrassende rijkdom van een schijnbaar onooglijke natuur. Voor Leny van Elk is de vraag belangrijk hoe kleuren en kleurnuances zich tot elkaar verhouden. Door de aquareltechniek op een bepaalde manier te gebruiken, bereikt zij een immateriële diepte in haar werk. Bennie Timmer is op reis in zijn eigen schilderijen; in zijn zoektocht worden ervaringen, gedachten, associaties en herinneringen aan een plek omgezet in beeld. Henk van Donk en Rianne Kooijman vonden de stilte in de bossen; Jelly van den Bosch in de stilte aan de kust. Ineke de Boer en Tanja van Abbema beeldden stille vormen uit; Margreet Markus liet zich inspireren door de sporen van een huisjesslak.

In het project van Olaf Wempe luistert de microfoon van zijn laptop voortdurend mee met de omgeving, en die data gebruikt hij voor het maken van computergestuurde soundscapes.’ Wilhelmina Zoutewelle wil niet zozeer verstilling verbeelden, maar haar werk ontstaat vanuit een plek van verstilling.

 

´Verstilling´

Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 te Roden

16 oktober t/m 7 november 2021

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Entree € 2,- (tot 18 jaar gratis)

www.kunstencentrumk38.nl

www.verkuno.nl

DE KRANT

Roder Journaal 12 oktober 2021

2020

 Film van Piet van de Riet.


Salon Op Uitnodiging

 

wegens lock down gesloten.

 

De jaarlijkse Salon van Verkuno krijgt dit jaar een geheel andere invulling. Leden van Verkuno nodigen dit jaar ieder een voor hun speciale gast uit. Het werk van de gast wordt om artistieke redenen gewaardeerd door het Verkunolid of er kan sprake zijn van een jarenlange inspirerende vriendschap tussen beide kunstenaars of een docent toont werk van een talentvolle leerling. Van de uitnodigende leden is slechts één werk aanwezig, zodat de gasten alle ruimte wordt geboden. In een (digitale)brochure lichten de Verkunoleden hun keuze toe en presenteren zij hun gast. Deze brochure is behalve via de websites ook op de expositie ter inzage.

De Verkunoleden en hun gasten zijn:

Jelly van den Bosch met gast Carla Rodenberg,

Angelien Coco Martin met gast Pieter Jan Kuiken,

Ans Courtier met gast Marianne Brouwer,

Henk van Donk met gast Greetje Hoving,

Arien de Groot met gast Willem Corsius,

Linda van Huffelen met gast Hedwich Rooks,

Maxelant Harmsze met gast Moniek Westerman,

Joke Klaveringa met gast Janny van der Woude,

Rianne Kooijman met gast Jan Velthuis,

Ansje van den Muyzenberg met gast Marcia Krijgsman,

Derek Scholte met gast Michel Bouma,

Lonia Schölvinck met gast Emy Noya,

Marijtje van der Veen met gast Frea Stuurwold,

Wilhelmina Zoutewelle met gast Gosse Koopmans.

 

Salon Op Uitnodiging

5 december 2020 t/m 3 januari 2021 in Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, Roden

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Beide kerstdagen gesloten.

Entree € 2,- (tot 18 jaar gratis) De expositie is corona-proof te bezichtigen.

 

www.kunstencentrumk38.nl

www.verkuno.nl

 2019

  

 Archief

 


 2019 

 

 SALON 

                     

 6     december       -    29   december
 

 

 

Kunst IN DE SALON

 

In navolging van de vroegere spraakmakende jaarlijkse Salon in Parijs organiseert Verkuno al 20 jaar zo’n Salon in december met nieuw werk van haar leden.

Dit jaar wordt het historische begrip ‘Salon’ in een andere betekenis geplaatst. Een meer speelse variant is bij onze kunstenaars op dit moment al in voorbereiding. De werken van de leden zullen worden gepresenteerd binnen verschillende ‘Salon-sferen’ en in een prentenkabinet. Er zal een salon in vroegere sferen komen en een salon in onze huidige tijdgeest. Dus met rede dit jaar: Kunst IN DE SALON!

Ook wel haast als een traditie: er is voor de geïnteresseerde bezoeker een extra verrassing te verkrijgen! Kom en Pak-Je-Pakje! Het zijn feestelijke pakjes met een minikunstwerkje erin verborgen. Ze zijn te verkrijgen voor het luttele bedrag van € 10.

Op de expositie is werk te zien van 15 leden van Verkuno, tw: Magda Balvers, Wilhelmina van Beek-Zoutewelle, Jelly van den Bosch, Yvonne Dollee, Marleen van Engelen, Arien de Groot, Maxelant Harmsze, Linda van Huffelen, Joke Klaveringa, Rianne KooijmanAnsje van den Muyzenberg, Derek Scholte, Lonia Schölvinck, Marijtje van der Veen en Maryke Wiegers.

 

De opening van de expositie is op vrijdag 6 december om 20.00 uur met muzikale omlijsting van Pieter Bosma en zijn Amazing Digital Accordeon.

 

Expositie Kunst IN DE SALON van zaterdag 7 t/m zondag 29 december 2019

Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, Roden

Openingstijden: woensdag t/m zondag

van 13.00 tot 17.00 uur; kerstdagen gesloten

Entree € 2,00 (tot 18 jaar gratis)

Organisatie: Verkuno

Verkuno is de vereniging van professionele beeldende kunstenaars en vormgevers in de gemeente Noordenveld. 

 

 

Sfeervolle opening bij de jaarlijkse salon van Verkuno

 

Door het warme rood van al die Perzische kleden en de pakjes hangend aan hun rode linten, leek het al wel Kerstmis in K38. De kunstwerken waren rijkelijk en divers aanwezig, zodat er voor iedereen wel iets te beleven viel.

 

Jelly van den Bosch en Yvonne Dollee openden deze Kunst In De Salon. Pieter Bosma en zijn Amazing Digital Accordeon omlijstte de opening met sfeervolle ‘Salon’-muziek. De muzikant mocht als eerste een lint doorknippen waarmee hij zijn kunstcadeau in ontvangst nam. Voor de bezoekers was die mogelijkheid er voor het luttele bedrag van € 10, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Voor volgende Salonbezoekers bleef er gelukkig nog voldoende van deze ‘Pakjes-met-kunst’ over.

 

De inrichting van de Salon is dit jaar geheel anders dan andere jaren. De opening vond plaats in de ruimte waar een hedendaagse saloninrichting wordt gesuggereerd. Een andere ruimte haakt in op de sfeer van de Salon in het Parijs van vroeger. Lopend over de warme rode Perzische kleden komt men tenslotte in het ‘Prentenkabinet’ met tekeningen en grafiek van de kunstenaars. Met recht kan gesproken worden van Kunst In De Salon.

 

Op de expositie is werk te zien van 15 leden van Verkuno, tw: Magda Balvers, Wilhelmina van Beek-Zoutewelle, Jelly van den Bosch, Yvonne Dollee, Marleen van Engelen, Arien de Groot, Maxelant Harmsze, Linda van Huffelen, Joke Klaveringa, Rianne KooijmanAnsje van den Muyzenberg, Derek Scholte, Lonia Schölvinck, Marijtje van der Veen en Maryke Wiegers.

 

Expositie Kunst IN DE SALON van zaterdag 7 t/m zondag 29 december 2019

Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, Roden

Openingstijden: woensdag t/m zondag

van 13.00 tot 17.00 uur; kerstdagen gesloten

Entree € 2,00 (tot 18 jaar gratis)

Organisatie: Verkuno

Verkuno is de vereniging van professionele beeldende kunstenaars en vormgevers in de gemeente Noordenveld. Zie www.verkuno.nl.UIT de KOFFER

 

14 - 09  t/m  6 - 10 


En wat komt er Uit De Koffer?

 

Terug van vakantie? Ver weg geweest of dichtbij? Wat voor ervaringen heeft u mee naar huis genomen? Wat komt er Uit De Koffer?

 

8 Kunstenaars presenteren van 14-9 t/m 6-10-2019 in K38 te Roden hun verrassingen Uit De Koffer en ‘opgeslagen’ reiskoffers. Zij tonen hun reisimpressies, reisdagboeken in beeld, leporello’s en andere verrassingen. De opening is vrijdag 13 september om 20.00 uur met ‘Hopefull journey’; een performance van Sander Baan en Kitty Boon.

 

De deelnemende kunstenaars zijn verder: Tonnis de Boermet grote aquarellen, Kitty Boonmet een installatie en met foto’s, Jelly van den Boschmet olieverven en gouaches, Willy van der Duyn met onder andere leporello’s,Eva Kippmet reisboeken, heilige huisjes en ‘bagagetassen’, Tineke Meinematoont diverse keramische objecten, Ansje van den Muyzenberg is ermet grafiek en Matty de Vriesmet schilderingen en een ‘altaarkastje met icoontjes’. Met elkaar een boeiende expositie van zeer uiteenlopende reisimpressies in diverse technieken!

 

Verder vertellen Eva Kipp en Matty de Vries zondag 29 september in K38 hun ‘Pakkende verhalen uit de koffer’.Aanvang 14.00 uur, toegang € 7,- incl. entree expositie; (kunstlievende) leden Verkuno gratis.

Op zondag 6 oktober is er van 13.00 tot 16.00 uur de Buiten-workshop ‘schilderen in de Drentse campagne’o.l.v. Tonnis de Boer en Jelly van den Bosch. Deelname € 20,- per persoon; aanmelding via 06-20720706.

 

Kunstencentrum K38 te Roden

Kanaalstraat 38, Roden

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Entree € 2,- (tot 18 jaar gratis)

 

www.kunstencentrumk38.nl

www.verkuno.nl


Over reizen van ver en dichtbij

 

Menigeen denkt nog met plezier terug aan de vakantie. Soms is dat de herinnering aan een verblijf elders waar we andere en nieuwe indrukken konden opdoen. Acht kunstenaars tonen in de tentoonstelling ‘Uit De Koffer’ op zeer verschillende wijzen indrukken van hun reizen. ‘Uit De Koffer´ werd vrijdag jl. geopend met een performance van Kitty Boon, die de aanwezigen meenam op een historische reisvertelling muzikaal omlijst door Sander Baan en Sander Thijsen. De bezoekers waren onder de indruk van de getoonde werken van de acht kunstenaars en ook van hun verscheidenheid: de grote en tot een essentie teruggebrachte aquarellen van Tonnis de Boernaast de uitbundig kleurrijke schilderijen van de rotswoestijn in Utah van Jelly van den Bosch; heel subtiel werk van Eva Klippgemaakt van op haar reizen gevonden materialen en ingetogen etsen van Ansje van den MuyzenbergMatty de Vries toont een aantal dromerige schilderijen en Willy van der Duyn verrast met meterslange leporello’s. Verder is er nog een boeiende installatie van Kitty Boon en heeftTineke Meinema de indrukken van haar reizen weergegeven in keramiekMet elkaar is het een sfeervolle expositie, die het bezoeken zeker waard is.

Tijdens de expositie zijn op twee zondagmiddagen extra activiteiten.

Zondag 29 september vertellen Eva Kipp en Matty de Vries in K38 hun ‘Pakkende verhalen uit de koffer’.Aanvang 14.00 uur, toegang € 7,- incl. entree expositie; (kunstlievende) leden Verkuno gratis.

Zondag 6 oktober is er van 13.00 tot 16.00 uur de Buiten-workshop ‘schilderen in de Drentse campagne’o.l.v. Tonnis de Boer en Jelly van den Bosch. Deelname € 20,- per persoon; aanmelding via 06-20720706.

 

´Uit De Koffer´ t/m 6 oktober in Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, Roden

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Entree € 2,- (tot 18 jaar gratis)
‘Tekenen is aandacht en rust´.

Peter Dijk / 1948 Groningen /woont en werkt in Groningen. Hij heeft tijdens 35 jaren werken op een middelbare school als docent kunstvak, ook altijd gewerkt in zijn atelier.

Wat betekent tekenen voor jou? 

Peter: Ik gebruik tekenen als afwisseling met schilderen. De directheid van het werken met krijt prikkelt mijn zintuigen. Ik  kom dan tot rust en kan mijn aandacht dan richten op die simpele beroering van krijt op papier. Daarnaast gebruik tekenen ik al schetsend, om een idee het verkennen. Onderzoeken van mogelijkheden en nieuwe richtingen.

Hoe ziet jouw atelier eruit?

Peter: Ik werk op een vlakke tafel met verschillende tekeningen tegelijk. Bij groot formaat werk ik anders, zoals ´Radiant City` op de expositie, hangt het papier aan de muur. 
Ik zoek een moment van grote concentratie voordat ik ga tekenen. Alleen dan is mijn aandacht voldoende.

Wat vind je van de tekenwerkplaats in K38?

Peter: Het is een goed idee en het werkt aanstekelijk. Bezoekers worden geprikkeld door de aanwezigheid van de grote zwarte panelen. Zelf heb ik nu 2 middagen getekend en de tijd vliegt voorbij.


Tekenen maakt jezelf zichtbaar

Wilhelmina Zoutewelle is sinds enkele jaren lid van Verkuno. Haar ingetogen werk maakte al indruk op de expositie over Peter van der Velde. Ze geeft ons een inkijkje in haar manier van werken.

Wat betekent tekenen voor jou?

Het antwoord ligt al in deze vraag besloten: 'tekenen' is voor mij het zichtbaar maken van mijn eigen spoor en daarmee van mijzelf. En ergens lijkt het ook met het toekennen van een bepaalde waarde te maken te hebben.  Tekenen is een handeling waarmee ik een teken van mijzelf aanwezig maak. En tekenen van jezelf zichtbaar maken kun je op veel manieren doen en met veel materialen en middelen. Voor mij is 'tekenen' een heel ruim begrip, wat álles met zichtbaarheid én kwetsbaarheid te maken heeft. 

 

Hoe ziet jouw atelier er uit?

Mijn atelier, een voormalige garage, is een ruimte die bol staat van tekenen van mij en er zijn maar weinig tekeningen. Het is een weinig geordende ruimte waarin ik me fijn voel; ik ben met verschillende thema's bezig die allemaal hun plekje hebben; er ligt, hangt en staat overal wat. Af en toe gaat de bezem er door heen en schep ik weer wat orde in de chaos. Meestal doe ik dit wanneer de dingen die ik aan het maken ben zich te veel met elkaar gaan bemoeien..

 

Wat vindt je van de tekenwerkplaats in K38?

Ja, wat een super-ruimte is dát! Het voelt als uitnodiging een spoortje van jezelf achter te laten. Het is een plek  waar je kunt tekenen met de tekenaars en waar je je even onderdeel kunt voelen van iets wat gemaakt wordt.                                                                                                 Ik hoef even niet 'af' te zijn..

Wilhelmina


‘Tekenen is spreken en schrijven tegelijk.

Allie van Altena (1952, Delft) woont en werkt in Groningen heeft 25 jaren les gegeven op ABK Minerva in het vak tekenen.

Wat betekent tekenen voor jou? 

Allie: Op een stenen relief aan de gevel in de tuin van de Teekenschool van het Rijksmuseum Amsterdam staat te lezen: ‘Tekenen is spreken en schrijven tegelijk.’
In mijn tekenlessen gaf ik de studenten vaak een woord waarmee ze zich moesten verhouden. Bijvoorbeeld “wandeling” of “onderdompelen”. Tekst en beeld werken inspirerend op elkaar. Letters, woorden en teksten (al dan niet in combinatie met muziek) inspireren mij. Mijn tekenbladen raken gevuld met schrifturen die zich ontwikkelen tot een soort kalligrafische beelden.

Hoe ziet jouw atelier eruit?

Allie: Ik werk graag op de grond (en op tafels) aan verschillende tekeningen tegelijk. De vloer helemaal bedekt. Het gaat om de materie, het handschrift, de lijn, het vlak. De aanzetten vaak heftig, zonder vooropgezet plan. Op zoek naar ritme en verstilling, naar contrasten, pure zwarten. De tekening dwingt tot directheid, zoals in eerlijke natuur.

Wat vind je van de tekenwerkplaats in K38?

Allie: Ter gelegenheid van mijn afscheid als tekendocent van Academie Minerva Groningen vond een Drawing Estafette plaats. Een tekenproject in estafettevorm, waarbij tekeningen daadwerkelijk worden doorgegeven en bewerkt door verschillende tekenaars. Iets vergelijkbaars gaan we doen in K38. Het tekenproces wordt zichtbaar.Filmpje gemaakt door Theo van Egeraat,

bij de opening van

BEROERING.

OPENINGSACT   BEROERING

Foto's gemaakt door Monique Stienstra


TekstposterBEROERING

Tekenen is misschien wel de meest toegankelijke kunstvorm die er bestaat. Er zijn weinig mensen op deze wereld die nog nooit een tekening hebben gemaakt. Tijdens de expositie is er een tekenwerkplaats gemaakt, waar tijdens de opening en op vrijdagen getekend wordt door de kunstenaars. Het publiek mag er ook tekensporen nalaten.
Als medium staat de tekening dichtbij de kunstenaar, en wie met zijn ogen de lijnen aftast die de kunstenaar heeft gezet, bootst als het ware de tekenende hand na. 
In Beroering ligt de nadruk op het tekenen als handeling.

Mijn tekeningen hebben zowel een verleden als een toekomst. Een tekening kan af zijn en zich uitstekend lenen voor een presentatie in galerie of museum, maar daarna kan ze weer probleemloos worden opgenomen in het werkproces en door nieuwe omstandigheden rijpen voor een nieuwe toekomst, een ander leven. Alles is altijd in verandering. Ik noem deze unieke werkmethode “composterend tekenen”. 

Tekenbladen die aan beide kanten zijn betekend, stapel ik met opzet op elkaar. Waardoor het ene werk een spoor van houtskool en pastelkrijt kan nalaten op een ander. Het toeval speelt een belangrijke rol bij het “besmetten” van de tekeningen. De tekeningen zoeken zo ook hun eigen toon en betekenis.
Allie van Altena

Sinds kort experimenteer ik met krijt, houtskool en papier. Uitgenodigd door de expositie Beroering, onderzoek ik de mogelijkheden van mijzelf met het materiaal. Door het proces zelf centraal te stellen, voel ik me vrij  en onbelemmerd  om te volgen wat zich aandient. 

Terugkerende thema’s tot nu toe zijn, beweging, herhaling, ritme, landschap en water. De vorm is abstract en groot van formaat.  Tijdens het tekenen maak ik graag gebruik van heel mijn lichaam en al mijn zintuigen. Ik wordt onderdeel van mijn tekening. Punt, streep, lijn, teken. 
Beroering, golven, aaien, dansen, vasthouden, loslaten, bewegen, richting, herhaling. Graag maak ik mensen deelgenoot van dit proces.
Ans Courtier

Welk spoor blijft en wat verdwijnt? Mijn ondergrond waar ik op teken zijn topografische kaarten. Ik maak sporen die refereren aan de aandrang om te verbergen en de wens om te vinden. Ik teken intuïtief diverse veranderende patronen op het vaststaande schema van de kaart.
Peter Dijk

de tekening vertelt
mijn hand weet andere dingen dan mijn hoofd
Marleen van Engelen      Roder journaalPersbericht  

BEROERING- ode aan het tekenproces

 

Tekenen is misschien wel de meest toegankelijke kunstvorm die er bestaat. Er zijn weinig mensen die nog nooit een tekening hebben gemaakt. In Beroering tonen zeven kunstenaars hun werk met speciale aandacht voor het tekenproces. Een onderdeel van de expositie is een tekenwerkplaats, waar tijdens de opening en op vrijdagen getekend wordt door de kunstenaars. Het publiek mag er ook tekensporen nalaten.
Als medium staat de tekening dichtbij de kunstenaar en als de beschouwer met zijn ogen de getekende lijnen aftast, tekent hij als het ware mee.
In Beroering ligt de nadruk op het tekenen als handeling. Het gaat dus niet alleen om het resultaat – het beeld – maar ook om hoe er getekend wordt – de werkwijze, het proces van tekenen. Met name de laatste jaren zien we hoe gevarieerd het tekenen in kunstenaarspraktijken toegepast wordt. 

Trek je een eigen spoor of volg je een spoor / afstand en dichter bijkomen /zoeken of vatkrijgen / een bedachte oplossing dient zich aan , het overkomt je tijdens het proces / het proces is belangrijk door het loslaten van het bedenken / het spoor bijster               

De verscheidenheid van tekensporen en de actieve deelname van het publiek zijn de uitgangspunten voor Beroering.Er komt in de expositie een Tekenwerkplaats:iedere vrijdag is een kunstenaar aan het tekenen in K38 en kan het publiek zelf ook zijn tekenspoor maken.
Op zondag 7 juli om 16 uur is er een Artist Talk: een forumgesprek tussen kunstenaars en publiek. O.l.v. moderator Theo van Egeraat.
De deelnemende kunstenaars nodigen ieder uit om deze Ode aan het Tekenen zelf te ervaren: 
Allie van Altena, Ans Courtier, Peter Dijk, Marleen van Engelen , Maxelant Harmsze , Faisel Saro, Wilhelmina Zoutewelle 
De Opening is op Vrijdag 21 juni om 20 uur met de tekenperformance ‘Witte Sporen op Zwart’.
En de expositie loopt van 
22 juni t/m 28 juli open wo-zo: 13 tot 17 uur in K38, Kanaalstraat 38 te Roden.

Informatie:                Peter Dijk                    0651 317479              info@peterdijk.com

 VAN REMBRANDT

 

TOT

 

ROEREI

 

26 APRIL T/M 19 MEIVideo gemaakt door Piet van de Riet.


De KRANT    30-04-2019


 

 

Verkuno

 

nodigt u uit voor een Expositie in K38 te Roden van

 

02-03-2019 t/m 24-03-2019

 

met het thema

 

Commedia dell’arte.

 

Het Commedia dell’arte was een theatervorm voor het volk dat van de 16etot in de  18eeeuw door de Italiaanse steden trok. Theatrale figuren vertolkten op komische wijze de actuele gebeurtenissen in een stad. Er werd volop geïmproviseerd en tussen alle bedrijven door werden er grappen en grollen verteld of uitgebeeld, waarbij de toeschouwers een denkbeeldige spiegel werd voorgehouden

 

Geïnspireerd door dit thema zijn 6 Verkuno kunstenaars aan de slag gegaan in verschillende disciplines. Wat trok hen aan, hoe verbeeldden zij de karakters, hoe vertaalden zij deze oude theatervorm naar de huidige tijd? Maskers en kleding maken van een artiest een andere persoon. Interesse in de psychologische betekenis daarvan, met name van de maskers, dagen de kunstenaars uit en zij willen op deze manier de persoonlijkheden ontrafelen. 

Of er nu dieper ingegaan wordt op de inhoud van de karakters, de muziek van die tijd, de verschillende Italiaanse steden of dat er naar de uiterlijke verschijningsvorm wordt gekeken, het blijft een spannend en theatraal gebeuren.

 

Naast de Verkuno leden zijn er een aantal kunstenaars uit het land uitgenodigd, te weten, Edith Janzen met haar bronzen fabeldieren, Hans van der Mark met mixed media, Patricia Suer met haar maskers, Ab Bout met schilderijen, Raimond Evers met een installatie en  Frans Krom met maskers en zijn know how over de Commedia.

 

De deelnemende Verkuno kunstenaars zijn: Rianne Kooijman, Wilhelmina Zoutewelle, Lonia Schölvinck, Marleen van Engelen, Loes Wouda en Annet Raben.

Beleef en ervaar zelf hoe dit theatrale gegeven de beeldende kunst kan inspireren!

 

De opening is op vrijdag 01-03-2019 om 20.00 uur in K38 en zal op ludieke wijze verzorgd worden door Frans Krom. Ook zal hij een lezing geven op zondag 3 maart 2019 om 14.00 uur. Lezing €7,- (incl. koffie/thee) pashouders gratis.

 

De openingstijden zijn op woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zie ook www.verkuno.nl

 

Film van Piet van de Riet.