Poezie als bron van inspiratie

Uitnodiging aan alle Verkuno leden

voor deelname aan de tentoonstelling:

 

Poëzie als  Inspiratiebron

Deze tentoonstelling is van 8 juli t/m 31 juli in K38.

Uiteraard worden ook  niet Verkuno leden uitgenodigd, zowel in  Drenthe, als in de rest van het land.

De poëzie kan verwerkt worden in de kunstwerken.

De tekst moet ook op papier worden aangeleverd. 

 

Organisatie: Jannie Hiskens, Sonja Leutholff en Mariet Schedler.

Opgave voor deelname graag voor 7 januari 2022 bij marietschedler@home.nl